Despre proiect

Portalul este parte a proiectului „Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova”, implementat de IDIS ”Viitorul” și Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO).

Scopul proiectului constă în dezvoltarea regională în Moldova prin transfer de know-how-ul de proiecte implementate cu succes în Slovacia care urmăresc lupta împotriva corupției, creșterea transparenței financiare și îmbunătățirea competitivității administrațiilor publice locale.

Portalul prezintă datele relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Proiectul are ca scop reducerea corupției la nivel local, prin formularea măsurilor anti-corupție care reflectă prioritățile anticorupție ale autorităților publice locale din Moldova și cele mai bune practici anti-corupție din Slovacia. Ideea este de a sensibiliza opinia publică cu privire la această problemă și de a implica mai multe autorități locale în implementarea măsurilor de combatere a corupției.

Riscul de creștere a corupției este determinat de descentralizarea în curs de desfășurare și de lipsa de monitorizare a standardelor la nivel local. Larga răspândire a corupției apare în activitățile de zi cu zi ale autorităților locale, inclusiv gestionarea proprietății, achizițiile publice, parteneriatele public-private și prestarea serviciilor publice. Cele mai grave cauze ale corupției includ conflictele de interese ale factorilor de decizie, lipsa de transparență în procesul de luare a deciziilor, sau un risc scăzut de descoperire a neregulilor și de pedeapsă. Lupta împotriva corupției necesită o serie de măsuri bine concepute orientate spre rezolvarea tuturor acestor probleme, precum și mobilizarea jurnaliștilor și a activiștilor anti-corupție în presiunea implementării măsurilor necesare și monitorizarea realizării lor.

Autori

Institutul pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO) este o organizație non-guvernamentală din Slovacia, creată în sprijinul reformelor economice și sociale.

IDIS "Viitorul" reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor în Republica Moldova.

Transparency International Slovaciaeste o organizație non-guvernamentală din Slovacia, creată cu scopul de a reduce nivelul de corupție prin creșterea transparenței și diminuarea birocrației.

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.