Ștefan Vodă

Clasament
D+
Total
37 %
Poziție
11.
I. Accesul la informație
 
 
43 %
II. Participarea în procesul decizional
 
 
30 %
III. Achizițiile publice
 
 
23 %
IV. Administrarea proprietății publice
 
 
71 %
V. Bugetarea
 
 
54 %
VI. Resursele umane
 
 
20 %
VII. Etica profesională și conflictul de interese
 
 
25 %
VIII. Serviciile sociale
 
 
38 %
IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
 
 
33 %
 
 Media tuturor orașelor
 Ștefan Vodă
Clasament general a orașului
D+
pe scala de la F (0 - 9 %) la A+ (80 - 100 %)
Transparența totală a localității
37 %
de maxim 100 puncte
Poziție
11.
Transparența localității în detalii
Valoare
 
Calitate ?
+I. Accesul la informație
43 %
de maxim 16 puncte
+II. Participarea în procesul decizional
30 %
de maxim 32 puncte
+
+III. Achizițiile publice
23 %
de maxim 12 puncte
+
+IV. Administrarea proprietății publice
71 %
de maxim 7 puncte
+
+V. Bugetarea
54 %
de maxim 12 puncte
+
+VI. Resursele umane
20 %
de maxim 5 puncte
+VII. Etica profesională și conflictul de interese
25 %
de maxim 6 puncte
+
+VIII. Serviciile sociale
38 %
de maxim 4 puncte
+
+IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
33 %
de maxim 6 puncte
+

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.