Durlești

Clasament
D-
Total
29 %
Poziție
20.  (+10 %)
I. Accesul la informație
 
 
63 %
II. Participarea în procesul decizional
 
 
35 %
III. Achizițiile publice
 
 
0 %
IV. Administrarea proprietății publice
 
 
0 %
V. Bugetarea
 
 
29 %
VI. Resursele umane
 
 
10 %
VII. Etica profesională și conflictul de interese
 
 
0 %
VIII. Serviciile sociale
 
 
38 %
IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
 
 
0 %
 
 Media tuturor orașelor
 Durlești
Clasament general a orașului
D-
pe scala de la F (0 - 9 %) la A+ (80 - 100 %)
Transparența totală a localității
29 %
de maxim 91 puncte
Schimbări față de perioada anterioară
+10 %
Poziție
20.
Transparența localității în detalii
Valoare
 
Calitate ?
+I. Accesul la informație
63 %
de maxim 16 puncte
+
+II. Participarea în procesul decizional
35 %
de maxim 32 puncte
+
+III. Achizițiile publice
0 %
de maxim 12 puncte
+IV. Administrarea proprietății publice
0 %
de maxim 2 puncte
+V. Bugetarea
29 %
de maxim 12 puncte
+VI. Resursele umane
10 %
de maxim 5 puncte
+VII. Etica profesională și conflictul de interese
0 %
de maxim 6 puncte
+VIII. Serviciile sociale
38 %
de maxim 4 puncte
+IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
0 %
de maxim 2 puncte

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.