Media pentru Localități

Clasament general a orașului
D-
pe scala de la F (0 - 9 %) la A+ (80 - 100 %)
Transparența totală a localității
28 %
de maxim 5 960 puncte
Schimbări față de perioada anterioară
+3 %
Poziție
30.
Transparența localității în detalii
Media
 
Calitate ?
+I. Accesul la informație
50 %
de maxim 960 puncte
+II. Participarea în procesul decizional
27 %
de maxim 1 920 puncte
+III. Achizițiile publice
16 %
de maxim 720 puncte
+IV. Administrarea proprietății publice
17 %
de maxim 412 puncte
+V. Bugetarea
38 %
de maxim 720 puncte
+VI. Resursele umane
25 %
de maxim 276 puncte
+VII. Etica profesională și conflictul de interese
12 %
de maxim 360 puncte
+VIII. Serviciile sociale
29 %
de maxim 240 puncte
+IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
15 %
de maxim 352 puncte

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.